Дијагнози, терапии и вакцини на кои се работи во моментов

Извор: Artis Ventures

Линк

Датум: 23/04/2020

Lexo

Дијагнози, терапии и вакцини на кои се работи во моментов

Научниците, здравствените работници и истражувачите низ целиот свет непрекинато работат во борбата против пандемијата. Aртис Венчр ги следи одблиску последните случувања околу откривање на вакцината, терапијата и дијагностицирањето на вирусот Ковид-19 и фазите во кои се наоѓаат.

Страницата постојано се ажурира и ви предлагаме да се навратите на истата од време на време за најновите информации.

Copyright © Myth Buster.

A project by Democracy Lab

Овој проект е поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/ авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД.