Diagnozat, terapitë dhe vaksinat që zhvillohen aktualisht

Burimi: Artis Ventures

Link

Data: 23/04/2020

Читај

Diagnozat, terapitë dhe vaksinat që zhvillohen aktualisht

Shkencëtarët, personeli mjekësor dhe hulumtuesit në të gjithë botën punojnë pa ndërprerë për të luftuar pandeminë. Artis Venture ndjek nga afër zhvillimet e fundit për zbulimin e vaksinës, trajtimit dhe të diagnostikimit të virusit Covid-19 dhe fazat në të cilat ndodhen.

Për më tepër rreth vaksinave klikoni këtu.

Për më tepër rreth terapive klikoni këtu.

Për tepër rreth diagnostikimit klikoni këtu.

Për pasqyrën e përgjithshme klikoni këtu.

Faqja përditësohet në vazhdimësi dhe ne ju sugjerojmë që ta rivizitoni kohë pas kohe për informatat e fundit.

Copyright © Myth Buster.

A project by Democracy Lab

Ky projekt është i mbështetur me grant nga Ambasada e SHBA-ve. Mendimet, zbulimet dhe konkluzionet ose rekomandimet e paraqitura këtu janë të implementuesve/autorëve dhe nuk i reflektojnë domosdoshmërisht ato të Qeverisë së SHBA-ve.